Brandlarm

ELCOM är ett ledande installationsföretag, med mångårig erfarenhet av installation av brandlarm. Tack vare vår starka lokala närvaro, rådgivning, skräddarsydda paketerade kundlösningar, kan vi ta hand om hela ditt företags säkerhetslösning.

 Vi medverkar idag till att skapa bra larmsystem som genererar goda förutsättningar, för en trygg och säker arbetsmiljö för kunder, dess medarbetare och besökare. ELCOMS kundsegment utgörs av privata bolag, landsting-, kommunala- och statliga förvaltningar samt dess bolag.

Vi som jobbar på ELCOM har höga ambitioner. För oss innebär det att du ska kunna känna dig trygg med våra leveranser och vår service. Rätt säkerhetslösning för ditt företag betyder rätt säkerhetsnivå, till rätt kostnad.

Anläggarfirma Brandlarm

ELCOM är certifierad anläggarfirma, med behörig ingenjör brandlarm, enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1008:2 har vi kunskap och behörig installatör brandlarmresurserna att projektera, installera och underhålla brandlarmanläggningar enligt SBF 110. Vi har ett team av säkerhetstekniker som jobbar för att du ska få bästa möjliga säkerhetslösning. Våra tekniker är specialiserade på att anpassa brandlarm efter just dina behov och förutsättningar.

Med hjälp av regelbunden service och förebyggande underhåll kan ELCOM se till att din anläggning alltid är i topptrim. När det behövs kan vi även uppgradera systemen och utbilda de som ska använda dem.