Passersystem

Vi installerar passageanläggningar i alla storlekar. Från en dörr till hundratals dörrar som är utspridda på olika geografiska platser. Låt inte avståndet störa dig, våra passageanläggningar är ofta nätverksanslutna och fungerar lika bra oavsett om dina kontor ligger på olika orter. Alla dörrar och användare kan administreras från en eller flera platser. Det enda som behövs är en internetuppkoppling och en dator med klientmjukvara. Systemen är flexibla och du väljer vilken typ av kort eller "tag" som skall användas, dessa kan självfallet fås med tryck om så önskas.

Givetvis går det att integrera larmstyrning för att underlätta handhavandet. Via ett tilläggsprogram går det att styra grindar och dörrar direkt från t.ex. en reception eller ett kontrollrum. Användardatabasen kan dessutom användas i andra sammanhang där man vill identifiera användare. Detta sker genom en import-/export-licens.