Elinstallationer i lantbruk

Utvecklingen inom elteknik för lantbruk går fort! Idag finns en mängd nya lösningar för ökad effektivitet och säkerhet. En modernisering innebär dessutom ofta en så väsentligt ökad energieffektivitet att investeringen går att räkna hem på bara några års sikt.

ELCOM har utfört en mängd avancerade värme-, tork- och ventilationsinstallationer inom lantbruk, slakterier, mjölkanläggningar och hönserier. Verksamheter som ställer stora krav på kunskap inom bland annat hygienarbete, automatisering och robotteknik. Alla dessa erfarenheter använder vi för att ta fram den lösning som passar just din verksamhet bäst.

Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt. Då kan vi hjälpa till med projektering och ritningar redan från början. Ett tidigt samarbete skapar trygghet i projektet, samtidigt som vägen mellan idé och färdig installation blir korta.