Service

Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och status kontroll. Vår lokala närvaro är en god förutsättning för din trygghet. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att förebygga olyckor, driftstörningar och samtidigt tillförsäkra ett optimalt utnyttjande av din anläggning. Våra lokala serviceledare hjälper till att utforma ett kostnadseffektivt serviceprogram.

Om- och tillbyggnad

  • ROT-uppdrag
  • Hyresgästanpassning
  • Modernisering

Planerat underhåll

  • Förebyggande insatser
  • Tillsyn och skötsel

Felavhjälpande underhåll

  • Felsökning
  • Reparation, utbyte

 

ELCOM kan erbjuda olika avtalsformer såsom ramavtal och bonusavtal för helhetskunder. Kontakta oss så förklarar vi fördelarna med att vara avtalskund hos oss.

ELCOM är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och 18001.