Sponsring

ELCOM har fastställd policy för sponsring. Sponsring är en del av vår marknadsföring med syfte att stärka vårt varumärke gentemot våra kunder, medarbetare och allmänheten. I nedan dokument framgår vår policy med förutsättningar och villkor.
Policy sponsring Elcom

Sponsoravtal