Kameraövervakning/CCTV

Installation av övervakningskamera

ELCOM är ett ledande företag, med mångårig erfarenhet av installation av kameraövervakning. Vi medverkar idag till att skapa bra larmsystem som genererar goda förutsättningar, för en trygg och säker arbetsmiljö för kunder, dess medarbetare och besökare. ELCOMS kundsegment utgörs av privata bolag, landsting-, kommunala- och statliga förvaltningar samt dess bolag.

ELCOM är leverantör till helhetslösningar av kameraövervakningsanläggningar med höga säkerhetskrav, där beställaren kräver mycket stor teknisk förmåga och fackmannamässig kompetens. ELCOMS verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen och innehar det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Marknaden för kameraövervakning växer snabbt. Ny teknologi införs med hög hastighet. Då är det viktigt att leverantörerna har rätt kompetens så att kameraövervakningsinstallationen har rätt kvalitet. ELCOM är specialist på installation av kameraövervakning.

I ELCOMS strategi ligger att bli bäst inom integrering av teknik, vilket bl.a. innefattar intelligent kameraanalys. Kameratjänsten kan vara molnbaserad och som ger dig full säkerhet och kostnadseffektiva tjänster. Kombinationen av smart kamerateknik och säkerhets expertis gör att vi kan bevaka dina mest sårbara punkter dygnet runt, varje dag, och ingripa snabbt om något skulle hända. Marknadens mest moderna kameror och programvara ger dig trygghet och förhindrar incidenter, optimerar väktartid och minskar dina kostnader.

Eftersom vi jobbar med alla typer av säkerhetslösningar kan vi integrera dina anläggningar med andra säkerhetssystem. Elcom använder med fördel AppVision för grafisk presentation och integration av underliggande system exempelvis: brandlarm, inbrottslarm passersystem, kameraövervakningssystem, fastighetsautomation (KNX) m.m.

ELCOM installerar kameraövervakning för bevakning av industrier, flygplatser, kraftverk, hamnar, parkeringar, serverhallar, gym, tvättstugor, butiker, etcetera.

Vi kan hjälpa dig att ta fram den övervakningslösning som passar just dina behov bäst:

  • Genom videoanalys eller värmekameror kan systemet känna igen rörelser och avgöra om dessa tillhör en människa. Detta är användbart när man vill övervaka en större yta men bara detektera utvalda objekt
  • Vi kan erbjuda allt från enkla övervakningspaket med möjlighet till inspelning till avancerade megapixelkameror som kan övervaka stora ytor med hög bildkvalitet
  • Vi erbjuda system där rörliga kameror "patrullerar". Om kameran ser någon inom "larmat" område skickas larm till larmmottagare. Mottagaren kopplar upp sig mot anläggningen och kontrollerar orsak till larm. Larmoperatören kan då besluta om åtgärd.

ELCOM jobbar med alla typer av säkerhetslösningar och kan integrera dina anläggningar med andra säkerhetssystem. Elcom använder med fördel AppVision för grafisk presentation och integration av underliggandesystem exempelvis: brandlarm, inbrottslarm passersystem, kameraövervakningssystem, fastighetsautomation (KNX) m.m.

ELCOM kan erbjuda olika avtalsformer såsom serviceavtal och bonusavtal för helhetskunder. Kontakta oss så förklarar vi fördelarna med att vara avtalskund hos oss.

Som kund hos ELCOM kan vi erbjuda skräddasydda finansieringslösningar.