Elinstallationer

Elinstallationer

Känn dig trygg med ELCOM som entreprenör – vi har lång erfarenhet och medarbetare med breda kunskapsområden som handplockas för varje
specifikt uppdrag.

ELCOM genomför projekt och installationer till både privatpersoner, företag, industrier och inom hela energisektorn. Våra medarbetare handplockas utefter sin expertis till uppdragen som kan vara allt ifrån enklare installationer till stora effektiviseringsprojekt och ombyggnationer. I alla våra projekt strävar vi efter att uppfylla höga krav på tillgänglighet, funktion och driftekonomi.

Vi har erfarenhet av alla typer av traditionella el- och industriinstallationer inom fastigheter och infrastruktur och utför allt från små till stora entreprenader.

  • Processindustri
  • Lågspänning/Mellanspänning/Högspänning
  • Belysning

Kontroll av elinstallationer

Elcom utför status kontroller av elinstallationer. Målsättningen är att avslöja de fel och brister som utgör en risk för person eller sakskada. Genom testet och lämnat protokoll görs kunden uppmärksam på fel och brister som utgör fara för elinstallationen. Du får också råd och tips om energiförbrukningen och el-komfort. Vårt råd är att göra en status kontroll på elinstallationer inför ett eventuellt bostadsköp.

Okulär kontroll

Vi går igenom fastigheten och kontrollerar all synlig installation, som exempelvis: lösa kablar, vägguttag, strömbrytare, etcetera.

Jordfelsbrytartest

Här testar vi så att jordfelsbrytaren uppfyller kraven och att den löser ut i tid samt vid rätt ström. Finns ingen jordfelsbrytare informerar vi om hur viktig den är för brandskyddet och personskyddet.

Isolationsprov

Här provar vi så att det inte finns något fel på kabelns isolering till jord, genom att isolationsprova med 500V L1,L2,L3,N till PE.

Överspänningsskydd

Kontroll av patroner i överspänningsskyddet. Vi kontrollerar att det finns sann jord anslutet? Finns inget överspänningsskydd informerar vi om vikten av att denna funktion finns i fastigheten samt varför överspänningsskyddet är viktigt för fastigheten.

Termografering av Elanläggning

Förebygger bränder och driftstopp Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår. En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är en potentiell problemkälla. Med termografi är det snabbt och enkelt att kontrollera anläggningen. 20% av alla bränder orsakas av elektriska fel, och 70% av kostnaden drabbar industrin.