Företaget

ELCOM startades år 2000 i Karlshamn och vi är idag närmare 90 anställda. Vårt huvudkontor i Karlshamn ligger precis intill E22 vid Karlshamns norra infart. Med filialer i Kallinge/Ronneby och Karlskrona.

ELCOM är ett ledande företag inom EL - IT - SÄKERHET med mångårig erfarenhet och har idag verksamhet i Södra Sverige, där professionalism och engagerade medarbetare med stor erfarenhet arbetar för människor, med människor. Vi har en effektiv organisation som säkerställer anpassade tjänster som direkt ökar leveranssäkerheten och tryggheten för våra kunder. ELCOM medverkar till att skapa bra systemlösningar som genererar goda förutsättningar, för en trygg och säker arbetsmiljö för sina kunder, dess medarbetare och besökare.

Kundsegmentet utgörs av privata bolag, kommunala-, landsting- och statliga förvaltningar samt dess bolag och kyrkliga församlingar (detta har gett oss en stor kunskap, erfarenhet och skicklighet avseende hur vi kan och ska jobba med metoder och material, för att nå bästa resultat på olika kultur känsliga objekt). ELCOM är också leverantör till helhetslösningar med höga säkerhetskrav åt bl.a. Försvarsmakten, Polis, Tull och Kriminalvården.

Vi levererar våra EL - IT - SÄKERHET:s tjänster till så väl små som stora projekt med en ständig beredskap för akutservice.

Ny ägarstruktur i ELCOM, Läs mer

Elcom kontor i Karlshamn