Högspänning

Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter och industrier, med så liten påverkan på kundens ordinarie verksamhet och elförsörjning som möjligt.

Vår tekniska kunskap omfattar:

  • Transformatoranläggningar
  • Ställverksanläggningar
  • Elcentraler
  • Reservkraft
  • Generatorutrustningar
  • Batterianläggningar