Processindustri

Vi levererar färdiga system och lösningar som innefattar allt från behovsanalys till projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning. Vi ansvarar även för drift, service och support. Vår kompetens omfattar systemlösningar med dom mest förekommande styr-, regler- och övervakningssystemen på marknaden.

Vi har specialistkompetens inom:

  • Konstruktion och tillverkning av apparatskåp
  • Centraler m.m.
  • Programmering och driftsättning av PLC- och DUC-baserade styrsystem.