Inbrottslarm


 

ELCOM är ett ledande installationsföretag, med mångårig erfarenhet av installation av inbrottslarm. Tack vare vår starka lokala närvaro, rådgivning, skräddarsydda paketerade kundlösningar, kan vi ta hand om hela ditt företags säkerhetslösning.

 Vi medverkar idag till att skapa bra larmsystem som genererar goda förutsättningar, för en trygg och säker arbetsmiljö för kunder, dess medarbetare och besökare. ELCOMS kundsegment utgörs av privata bolag, landsting-, kommunala- och statliga förvaltningar samt dess bolag.

Vi som jobbar på ELCOM har höga ambitioner. För oss innebär det att du ska kunna känna dig trygg med våra leveranser och vår service. Rätt säkerhetslösning för ditt företag betyder rätt säkerhetsnivå, till rätt kostnad.

Anläggarfirma inbrottslarm

ELCOM är certifierad anläggarfirma, med behörig ingenjör inbrottslarm, enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm.

Företagslarm & Hemlarm

ELCOM är ett ledande företag, med mångårig erfarenhet av installation av företagslarm och hemlarm. Vi medverkar idag till att skapa bra larmsystem som genererar goda förutsättningar, för en trygg och säker arbetsmiljö för kunder, deras medarbetare och besökare. ELCOMS kundsegment utgörs av privatpersoner, privata bolag, landsting-, kommunala- och statliga förvaltningar samt deras bolag. När du väljer ELCOM som leverantör av ditt företags eller hemlarm, hjälper vi dig att dimensionera och installera larmet. Du väljer själv vem som skall ta emot larmet. Det finns inga löpande kostnader eller bindningstider och du är inte knuten till någon larmmottagare eller väktarbolag om så inte önskas. Vi har trådlösa alternativ som är godkända. I nybyggnation förespråkar vi alltid ett traditionellt trådbundet larm. Kostnaden för förläggning av larmkablage är relativt liten och du slipper framtida batteribyten i detektorer. ELCOM din lokala installatör.

Byt upp ditt befintliga larmsystem till ett nytt modernt företagslarm eller hemlarm

Med vårt uppgraderingskoncept får du ett av marknadens mest moderna och effektiva larmsystem. Vi utgår från din befintliga anläggning och uppgraderar ditt larm till ett modernt företagslarm eller hemlarm till nu rådande anpassad kvalitet.