Certifieringar

ISO 9001/14001/18001

ELCOM innehar certifiering inom ISO 9001 Kvalité, ISO 14001 Miljö och OHSAS 18001 arbetsmiljö.

Anläggarfirma Inbrottslarm

ELCOM är Certifierad Anläggarfirma för Inbrottslarm. Vilket är ett krav för att få anlägga en installation med inbrottslarm

Anläggarfirma Brandlarm

ELCOM är Certifierad Anläggarfirma för Brandlarm. Vilket är ett krav för att få anlägga och konsultera en installation med brandlarm

EIO

ELCOM är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag

KNX-Certifieringar

Våra KNX-tekniker innehar diverse certifieringar för att du som kund ska känna att din anläggning är i trygga händer